Åke Persson

Företagets historia

Åke Persson föddes 1920. Företagets historia börjar vid 50-talets begynnelse, strax norr om Karlshamns innerstad. Där startade Åke sin däckfirma, i en hyrd lokal inom dåvarande Volvo, där idag Spiggenhuset finns.

Under 1950-talet flyttades firman till Ågatan, där äldste sonen Bo 1960 började delta i arbetet. Efter en brand 1961 flyttades verksamheten till en för ändamålet inköpt fastighet på Matrosgatan, där familjen också hade sin bostad. 1970 började även yngste sonen Jan arbeta i företaget, och lokalerna, som bestod av två större garage samt en källarlokal, räckte inte längre till. Åke köpte då in den gamla rörmokerilokalen på Rörvägen 5 i det område som kommit att kallas Tubba Torg. I och med flytten övergick man till att bedriva verksamheten i aktiebolagsform. Företagets namn blev Åke Perssons Vulk AB. Mycket snabbt blev även denna lokal för trång, och flera tillbyggnader har sedan gjorts i takt med att personalstyrkan utökats.

På Rörvägen drivs Tubba Torgs äldsta företag vidare, numera av tredje generationen Persson i form av Fredrik, som varit anställd sedan 1993.